Alle unge skal have en chance for en god start på voksenlivet.

Move1 arbejder med en innovativ og ressourcebaseret tilgang i forandringsarbejdet med de unge. Tilgangen er baseret på den løsningsfokuserede korttidsterapeutiske tradition, der er virkningsfuld og målrettet hjælp til sårbare unge med nødvendige forandringsprocesser.

Den løsningsfokuserede tilgang
De tilknyttede konsulenter benytter sig af en løsningsfokuseret tilgang i samarbejdet med beboerne. Centralt for denne tilgang er, at man primært fokuserer på den enkeltes ønsker og mål for fremtiden frem for at grave sig ned i nuværende problemer.
I stedet for at analysere fortidens nederlag, drager vi sammen læring af den unges tidligere succeser og individuelle ressourcer.
Sammen med den unge søger vi at klarlægge et detaljeret billede af hans eller hendes ønsker for fremtiden, og vi støtter den unge i at tage de første konkrete skridt i retning af denne fremtid. Move 1's konsulenter hjælper løbende den unge med at monitorere, hvor langt han eller hun er kommet i forhold til at nå sine mål.

Læs om Move1s konsulenter;  www.move1-konsulent.dk

Det sociale netværks formand, Poul Nyrup Rasmussen, har på et tidspunkt formuleret psykisk sårbar således:

Der er ikke den store forskel på du og jeg og et menneske, som tilfældigvis har fået en psykiatrisk diagnose, og det er en af grundene til, at jeg benytter betegnelsen "psykisk sårbar" – det er simpelthen for at signalere, at vi alle er eller kan blive psykisk sårbare, hvis vi bliver presset nok. Der er ikke tale om mennesker, som er anderledes, men om at man måske nogen gange har så meget larm inde i hovedet, at det bliver til psykisk sårbarhed.
En anden væsentlig grund til, at jeg bruger betegnelsen "psykisk sårbar" frem for "psykisk syg", er, at jeg gerne vil signalere håb og pille det "farlige" og "mystiske" ud af en tilstand, som vi alle kan komme ud for. Når man spørger folk, hvad de forbinder med psykisk sygdom, så er det, at det er noget uhelbredeligt og ukontrollerbart. Heldigvis er det meget sjældent tilfældet. Der er ikke noget mystisk eller nødvendigvis uhelbredeligt i at være psykisk sårbar – og mit budskab er, at mange godt kan komme sig.

Udsagn fra Psykiatritopmødet 2011

Psykisk sårbare unge

- det hele skal gå meget stærkt og alt skal måles - hvad med de langsomme, utilpassede og følsomme?

- jo tidligere vi kan hjælpe, jo bedre

- unge der er sårbare skal have sammenhæng, for det har de ikke selv

- der er behov for specialpædagogisk støtte til dem, der ikke passer ind i kasserne i f.eks. uddannelse

- individualisering: mange muligheder og mange valg og samtidig mange krav

Move1 - Linde Alle 23 - 2750 Ballerup – E: info@move1-konsulent.dk – T: 4118 1030