Move1-Huset er et kollegie-lignende hjem, hvor den unge bor til leje på samme vilkår som i almindelige lejeboliger.

Som beboer i Move1-Huset modtager du støtte i overgangsfasen fra ung til voksen. Vi giver dig forståelse for samfundets regler og forventninger og hjælper dig til at tage vare på dit eget liv - med fokus på dine bedste håb for fremtiden.

Mange unge mellem 18 og 25 år har svært ved at finde sig til rette i tilværelsen. De har en drøm om at gå i skole, få en læreplads, komme i praktik og få et arbejde – og have et rart sted at bo. Men de har ofte svært ved at begå sig alene i egen bolig både socialt og praktisk. De kan have svært ved at løse dagligdagens konflikter og svært ved at holde styr på en tilværelse med uddannelse og økonomi.

I Move1-Huset kan du finde et holdepunkt hos os i en kortere eller længere periode. Som beboer i Move1Huset kan du også få hjælp til at afklare, hvilken vej du vil gå.

Det er vores mål, at de unge efter en periode i Move1-Huset har fået overblik over og forståelse for bl.a. deres egen økonomi, så de kan komme videre og flytte i egen bolig; og at de føler frihed til selv at bestemme over deres liv.

Husdyr er ikke tilladt i Move1-Huset

Ikke fordi vi er imod dyr, men fordi det er svært at finde boliger, hvor husdyr er tilladt, når du skal flytte videre fra Move1Huset.

 

Beboere
Fælles for alle beboere er, at de har svært ved at komme i gang med eller fastholde sig selv i uddannelse eller job.

Vi forventer af dig, at du vil samarbejde om din egen udvikling og dine bedste håb for fremtiden – også selv om det er svært.

Alle beboere i Move1-Huset er psykisk sårbare unge mellem 18 og 25 år, som har behov for ekstra støtte i en periode. De er berettiget til en støtte-/kontaktperson eller til bostøtte fra den kommune, de kommer fra.

Støtte- / kontaktpersonordning
Gennem denne ordning får den unge støtte til at tage det første skridt videre. Vores tilgang er fleksibel og skræddersyet til den enkelte unge. Vi arbejder løsningsfokuseret, så den unge får hjælp til at tage de første skridt mod en mere selvhjulpen voksentilværelse med uddannelse og arbejde, samt opbyggelse af et socialt netværk og en tilværelse i eget hjem.

Sammen med dig og din socialrådgiver udarbejder vi en udviklingsplan, der er den rigtige for dig, og som sikrer dig en god start på et godt voksenliv

I Move1-Huset har vi fokus på, at den unge er aktør i eget liv.

Vi støtter og vejleder dig med udgangspunkt i dine ønsker og bedste håb for fremtiden. Vi gør aldrig ting for dig – vi gør det sammen med dig:)

Move1 - Linde Alle 23 - 2750 Ballerup – E: info@move1-konsulent.dk – T: 4118 1030